Dobro došli na huRT EduPORTAL - potal za e-učenje Hrvatske udruge radnih teraputa

Kontinuirano profesionalno usavršavanje (engl. continuing professional development - CPD) je širok spektar aktivnosti učenja kroz koje zdravstveni stručnjaci  razvijaju, modificiraju i unaprjeđuju svoje kapacitete da provode svoju djelatnost (za radne terapeute je to djelatnost radne terapije) na siguran, uspješan i zakonski utemeljen način unutar svog kontinuirano razvijajućeg opsega prakse (HPC 2009). Sukladno članku 45. Zakona o djelatnosti "Stručni prvostupnici radne terapije obvezni su stalno obnavljati stečena znanja i usvajati nova znanja u skladu s najnovijim dostignućima i saznanjima iz područja radne terapije." (NN 87/09). Učenje na daljinu, online učenje ili e-učenje osigurava učeniku osnaženu fleksibilnost, mobilnost i izbor (Johnson, 2003), posebno ako gledamo iz perspektive okupacijskog balansa koji nam biva značajno narušen zbog potreba praćenja novih napredaka i razvijanja radne terapije kao struke. Roger i Brown navode da učenje na daljinu osigurava osnaživanje učenja sa ciljem razvijanja kompetencija radi umanjenja izazova u balansiranju privatnog i profesionalnog života (Roger, Brown, 2000). 

 

Svi smo svjesni mnogobrojnih izazova u razvijanju svojih kompetencija, pohađanju edukacija i trajnog usavršavanja sa kojima smo suočeni u današnje vrijeme. Ovim putem Vam želimo pružiti jedan iznimno pristupačan način na koji svoje vještine možete razvijati. Kroz serije predavanja, praktičnih aktivnosti i evaluacija u okolini koja Vam najviše odgovara, bio to Vaš dom u kućnom ogrtaču, Vaše radno mjesto za vrijeme pauze ili kafić za vrijeme kave. Cilj ovih edukacija je umanjiti barijere i napraviti dostupnim sadržaje koji će Vas podsjetiti na ono što kvalitetno radite, informirati o sadržajima koji su dostupni ili educirati u strategijama koje bi u radu mogli koristiti.


Završiti ćemo riječima “Učenje je blago, koje će vlasnika pratiti svugdje". I zato uživajte!


Kako se prijaviti u sustav za e-učenje?

Novi korisnici:

Za pristup tečajevima potrebno je kreirati korisnički račun i to može napraviti svaka osoba besplatno klikom na "Registracija" u gornjem uglu ekrana. Ispunite tražene podatke te spremite promjene. Na vašu e-mail adresu koju ste naveli doći će e-mail sa poveznicom na koju treba kliknuti radi potvrde registracije. Ako želite kreirati korisnički račun koristeći svoje Google korisničke podatke kliknite na "Prijava" u gornjem uglu ekrana te potom će te vidjeti gumb "Log in with Google".

Postojeći korisnici:

Postojeći korisnici se prijavljuju u sustav klikom na "Prijava" u gornjem desnom kutu ekrana. Nakon unosa svojih podataka sustav će Vas automatski prijaviti te omogućiti pristup vlastitim tečajevima.

U slučaju poteškoća sa prijavom obratite se na e-mail adresu e-ucenje@hurt.hr