Autorica sadržaja: Saša Radić 

Broj bodova pri HKZR - SR DRT za polaznike:  4

Sažetak: Dokumentiranje radnoterapijske prakse obveza je i dužnost svakog radnog terapeuta. U današnje vrijeme kada je cost-benefit politika ključna, bilježenje radnoterapijskog procesa, prezentacija i istraživanja postaju nešto obvezno. Izrada prikaza slučaja jedan je od oblika prezentiranja prakse koju provodimo. 

Tečaj je namijenjen: radnim terapeutima, studentima radne terapije

Trajanje: 90 minuta

Provjera znanja: Tečaj uključuje i provjeru znanja koja je uvjet za dobivanje certifikata o uspješno savladanom tečaju.

Cijena tečaja: 120 kn

Polaznici HURT članovi sa plaćenom članarinom: 60 kn

Ciljevi učenja: Sudionik tečaja nakon uspješnog završavanja tečaja će biti sposoban:

Demonstrirati sposobnost pripreme okupacijskog profila pacijenta/klijenta

Demonstrirati sposobnost pripreme ciljeva radnoterapijskog tretmana;

Demonstrirati sposobnost identificiranja sastavnica prikaza slučaja;

Demonstrirati sposobnost pripreme prikaza slučaja.Autor sadržaja: Udruga za cerebralnu i dječju paralizu Zagreb 

Broj bodova pri HKZR - SR DRT za polaznike:  4

Sažetak: Ovaj tečaj pruža uvid u problematiku cerebralne i dječje paralize, od dijagnoze, klasifikacije, izazova koje uzrokuje na razini vještina, izvedbe aktivnosti ili okoline. Također tečajem se daje pregled aktualnih terapijskih strategija koje se koriste s osobama terapijskom radu 

Tečaj je namijenjen: radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, socijalnim pedagozima, roditeljima i svima ostalima.

Trajanje: 90 minuta

Provjera znanja: Tečaj uključuje i provjeru znanja koja je uvjet za dobivanje certifikata o uspješno savladanom tečaju.

Cijena: Besplatan

Ciljevi učenja: Sudionik tečaja nakon uspješnog završavanja tečaja će biti sposoban:

Demonstrirati poznavanje kategorizacije cerebralne paralize;

Demonstrirati sposobnost imenovanja terapijskih pristupa koji se koriste u radu;

Demonstrirati sposobnost pojašnjenja temeljnih karakteristika slijedećih terapijskih pristupa: Bobath koncept, senzorička integracija, terapija po Vojti (Vojtin pristup), konduktivna edukacija, institut za postizanje humanoga potencijala (IAHP);

Demonstrirati sposobnost planiranja intervencije u djece s cerebralnom paralizom

Autorice sadržaja: Nikolina Janeković i Kristina Negulić

Broj bodova pri HKZR SR DRT za polaznike:  4

Sažetak: Vještine fine motorike jedan su od ključnih elemenata nužan za razvoj djeteta, akademski uspjeh i savladavanje svakodnevnih izazova. Kako bi mogli razviti adekvatno intervenciju koja će potaknuti okupacijsko funkcioniranje djeteta, sa naglaskom na finomotoirčke vještine ključno je poznavati razvoj preduvjete i odstupanja. 

Ovaj tečaj će sudionike upoznati sa terminološkim postavkama, razvojem fine motorike, hvatova i grafomotorike i prezentirati strategije koje se u terapijskom radu mogu koristiti. 

Tečaj je namijenjen: radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama, psiholozima, edukacijskim rehabilitatorima, logopedima, socijalnim pedagozima, odgojiteljima, nastavnicima i svima ostalima.

Trajanje: 90 minuta

Provjera znanja: Tečaj uključuje i provjeru znanja koja je uvjet za dobivanje certifikata o uspješno savladanom tečaju.

Cijena: 120 kn

Polaznici HURT članovi sa plaćenom članarinom: 60 kn

Ciljevi učenja:  Sudionik tečaja nakon uspješnog završavanja tečaja će biti sposoban:

Demonstrirati poznavanje razvoja vještina fine motorike i odstupanja (teškoća);

Demonstrirati sposobnost imenovanja i objašnjenja preduvjeta koje je potrebno zadovoljiti kako bi dijete razvilo vještine fine motorike i grafomotorike;

Demonstrirati sposobnost identificiranja hvatova kroz njihov razvoj te hvatova koji se javljaju kao prilagodba;

Demonstrirati sposobnost imenovanja i objašnjenja vještina grafomotorike i pisanja;

Demonstrirati sposobnost objašnjenja razvoja grafomotorike;

Demonstrirati sposobnost planiranja intervencije primjenom aktivnosti u kojima se koristi olovka i škare.